Πιάνει τους στόχους του το σχέδιο εξόδου της Ελληνικής Τράπεζας

25/11/2022 07:40
Πιάνει τους στόχους του το σχέδιο εξόδου της Ελληνικής Τράπεζας

Θα πιάσει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τους στόχους του, το σχέδιο εθελούσιας εξόδου της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο λήγει σήμερα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε, το ενδιαφέρον για το σχέδιο κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα και περίπου 500 εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν από την τράπεζα. Αρμοδίως μας αναφέρθηκε ότι δεν πρόκειται να δοθεί οποιαδήποτε παράταση στο σχέδιο και επομένως, όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν σε αυτό, θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι και σήμερα.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τράπεζα μπορεί να απορρίψει μια αίτηση εργαζομένου για συμπερίληψη του στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου. Συγκεκριμένα, αν τελικά υποβληθεί μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από τον αναμενόμενο ή ένας εργαζόμενος κριθεί ότι είναι σημαντικός για τη θέση του και η τράπεζα δεν επιθυμεί να τον αφήσει να φύγει, τότε είναι σε θέση να απορρίψει αιτήσεις.

Πέραν των πιο πάνω, από τα άτομα που θα αποχωρίσουν ενδεχομένως να υπάρξουν ελλείψεις σε κάποια τμήματα της τράπεζας. Ένεκα τούτου, αναμένεται ότι θα προκύψει η ανάγκη για μετακινήσεις προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Όσον αφορά τώρα στο συνολικό κόστος που θα έχει για την τράπεζα το σχέδιο εξόδου, αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, και φανεί ποιοι εργαζόμενοι φεύγουν και ποιοι μένουν.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο διαλαμβάνει μέγιστο ποσό αποζημίωσης €200.000. Το εφάπαξ θα υπολογιστεί με βάση τα έτη υπηρεσίας, επί του ετήσιου μισθού, επί του συντελεστή ηλικίας και των ετών υπηρεσίας. Όπως έχει προαναφερθεί το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να είναι το τελευταίο με πρόνοια για αφορολόγητη αποζημίωση. Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Τράπεζας που έχει στόχο μεταξύ άλλων τη μείωση του εργατικού κόστους, δεδομένου όπως αναφέρεται ότι ο δείκτης εσόδων – εξόδων είναι ιδιαίτερα ψηλός.

Σημειώνεται επίσης ότι το σχέδιο ισχύει μόνο για το μόνιμο προσωπικό με συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών που εργάζεται στην τράπεζα ή σε μία εκ των θυγατρικών ασφαλιστικών ή στην ΑPS, νοουμένου ότι το εν λόγω προσωπικό είχε μεταφερθεί στην εταιρεία από τη μητρική τράπεζα.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΥΠΟΙΚ: Ψήφος εμπιστοσύνης από Οίκους Αξιολόγησης στην κυπριακή οικονομία

πηγή