ΘΟΚ: Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

Κοινή θεματική για όλους τους « Άλλους¨ γύρω μας!