Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης της πρώην Λαϊκής

Συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης της πρώην Λαϊκής