Συμμετοχή φοιτητριών Γραμματειακών Σπουδών του KES College στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου», προσφορά του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Conicon

Την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο μέρος του τετραήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου – Αποτελεσματική Επικοινωνία και Αντιμετώπιση του Εαυτού σας και των Υπολοίπων». Το πρόγραμμα, διοργάνωσε ο Εκπαιδευτικός οργανισμός Conicon, εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Ο οργανισμός Conicon πρόσφερε δωρεάν […]