ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Απαράδεκτο χαρακτηρίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, τον χειρισμό των θεμάτων προσωπικού στην Εταιρεία Υδρογονανθράκων, την περίοδο 2013 μέχρι 2016. Υποστηρίζοντας πως μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εταιρία, ο χειρισμός αυτός οδηγεί σε συνεχιζόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Παράλληλα, επιφυλάσσεται να εξετάσει το θέμα με ενδεχόμενη παραπομπή του στον Γενικό Εισαγγελέα.