Στο 19% οι επιχειρήσεις που στοχεύουν αγορές του εξωτερικού

 Τέσσερις στις δέκα (41%) επιχειρήσεις στην Κύπρο διαθέτουν αυτόνομο Τμήμα Μάρκετινγκ/ Διεύθυνση Μάρκετινγκ, οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις έχουν παγκύπρια γεωγραφική κάλυψη και στόχευση πωλήσεων, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που καλύπτουν/στοχεύουν τις αγορές του εξωτερικού αυξήθηκε σημαντικά κατά το 2017, στο 19%, έναντι 6% το 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης Παγκύπριας έρευνας Μάρκετινγκ, που πραγματοποίησαν το Cyprus Institute of Marketing (CIM) και ο όμιλος Cypronetwork.   Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία ήταν παγκύπρια με επαρκή κάλυψη από τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπορίου, βιομηχανίας και κατασκευών και το μέγεθος του δείγματος ήταν 400 επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου κατά το 2ο τρίμηνο του 2017.   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τρεις στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η προώθηση και οργάνωση της λειτουργίας του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση είναι «πολύ» έως «πάρα πολύ» καλή, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2015 (32% το 2017 έναντι 26% το 2015). Τρεις στις τέσσερις περίπου επιχειρήσεις έχουν ετήσιο προϋπολογισμό Μάρκετινγκ και Προώθησης Πωλήσεων...