"Στα τελευταία παιχνίδια παρατηρήθηκαν λάθη της διαιτησίας που μας επηρέασαν"

"Στα τελευταία παιχνίδια παρατηρήθηκαν λάθη της διαιτησίας που μας επηρέασαν"