ΠΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Καυστική ανακοίνωση Χριστόφια- « Η Κυβέρνηση δεν έχει το θεό της»