Προωθούνται μέτρα για το θέμα της καθαριότητας, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας

Επίσκεψη Κωνσταντίνου Ιωάννου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας