Πραγματοποιείται η παρουσίαση της πρότασης Παπασταύρου