Ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, από την Τρ. Κύπρου

Την επιτυχή έκδοση ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 250 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.