Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες απαντούν σε δημοσίευμα για υποθέσεις θυμάτων εμπορίας 

«Η εμπορία προσώπων, ως πολυσύνθετο φαινόμενο απαιτεί τη συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική στήριξη των θυμάτων»