Οδυσσέας: Ελέγχεται το Τμήμα Φορολογίας για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

Ετοιμάζει πίνακα με τις ημερομηνίες που κατέθεσε ο κάθε ένας τη φορολογική του δήλωση τα τελευταία 8 χρόνια