Ο αποκλεισμός, το ντέρμπι και η ευκαιρία...

Ο αποκλεισμός, το ντέρμπι και η ευκαιρία...