Νορβηγικό Δικαστήριο: Να επιστρέψει στην μητέρα της η Μαρί – Ελένη

Εξέλιξη η οποία λειτουργεί ως ένας ακόμη μοχλός πίεσης στον πατέρα της Marie Eleni, καθώς Νορβηγικό Δικαστήριο διέταξε όπως επιστραφεί η ανήλικη στη μητέρα του στην Κύπρο. Η απόφαση αυτή,