Το μπουκάλι που υπακούει στο,ΈιΤζιμ, βάλε μου ένα ποτό"(vid)

Το μπουκάλι που υπακούει στο,ΈιΤζιμ, βάλε μου ένα ποτό"(vid)