Το μπουκάλι που υπακούει στο ΈιΤζιμ, βάλε μου ένα ποτό"(vid)

Το μπουκάλι που υπακούει στο ΈιΤζιμ, βάλε μου ένα ποτό"(vid)