Μέτρα προστασίας του κοινού από τα υψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα

Τι συστήνει το Υπουργείο Υγείας για τις ευάλωτες ομάδες