Μέχρι τις 20 Δεκέμβρη συντάξεις, επιδόματα και το δώρο στους δικαιούχους