"Κυπρ. Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο όπλο μας... δεν έχουμε ανάγκη να ζητήσουμε κάτι άλλο"

Γι αυτό βυσσοδομούν και θέλουν να την καταργήσουν, λέει ο Αρχιεπίσκοπος