Κρίνεται στα χέρια του...

Κρίνεται στα χέρια του...