Κομισιόν: 169 εκ. ευρω για προώθηση αγροτικών προϊόντων της ΕΕ στον κόσμο