Καδής: H Κύπρος στηρίζει τη μετάβαση σε έξυπνη ΚΑΠ

Καδής: H Κύπρος στηρίζει τη μετάβαση σε έξυπνη ΚΑΠ