ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της Σλοβακίας για την Ημέρα του Συντάγματος, η Πρεσβεία της χώρας στη Λευκωσία και ο επίτιμος Πρόξενος της, παρέθεσαν δεξίωση, στην οποία επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις Σλοβακίας Κύπρου και οι μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης τους.