«Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΑΣ»

«Ντίπτει τας χείρας του» το ΝΑΤΟ για το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών