Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Το τελικό καθεστώς των Ιεροσολύμων πρέπει να καθοριστεί μέσω διαπραγματεύσεων, λέει η Λευκωσία .