ΕΝΘΑΡΡΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ο ΈΙΝΤΕ

Έιντε: Θα μου λείψουν οι Κύπριοι φίλοι μου