Έκανε βόλτες με το υπηρεσιακό του όχημα εκτός ωραρίου

Έκανε βόλτες με το υπηρεσιακό του όχημα εκτός ωραρίου