Το ΕΚ ενέκρινε κανονισμούς για υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων