Δίκτυο Αριστείας στην Κύπρο από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ΚΕΒΕ και ΕΕΔΕ

Χάρτα Αριστείας υπέγραψαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), εγκαινιάζοντας μια συνεργασία μεταξύ τους που στόχο έχει τη συνέργεια της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου ώστε να αναδειχθεί η αριστεία και απώτερο σκοπό την καινοτομία, τη διάχυση της γνώσης και την αειφόρο ανάπτυξη.   Οι τρεις φορείς αποτελούν τους πυλώνες του δικτύου “AID of Excellence” (Academic Industrial Diffusion of Excellence) το οποίο θα προωθεί τη συνεργασία ακαδημαϊκών και επιχειρήσεων στη δημιουργία επαρκούς γνώσης και προώθηση αριστείας για την επίλυση προβλημάτων που θέτει η οικονομία και η αγορά και τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για την αριστεία.   Η Χάρτα Αριστείας υπεγράφη μετά το πέρας σημερινής ημερίδας για την αριστεία που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με χορηγό επικοινωνίας το ΚΥΠΕ.   ΥΠΟΙΚ: Σημαντική πρωτοβουλία προς τη διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  ------------------------------------------------------------------------------- Χαιρετίζοντας την ημερίδα, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μίλησε για «εξαιρετικά σημαντική» πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, που δια...