“Το ΔΗΚΟ ανακάλυψε και άλλες κοινωνικές τάξεις πέραν της άρχουσας”

Είναι πραγματικά συγκινητικό που η ηγεσία του ΔΗΚΟ ανακάλυψε αιφνιδίως και άλλες τάξεις της κυπριακής κοινωνίας πέραν από αυτήν που εκπροσωπεί, δηλαδή την άρχουσα, και υπόσχεται μάλιστα να τις βοηθήσει,