Δικαστήριο στη Νορβηγία : Εντολή στον πατέρα να παραδώσει άμεσα την Μαρί-Ελένη