Διαστημικός σταθμός θα συντριβεί στη Γη-Το σημείο σύγκρουσης

Διαστημικός σταθμός θα συντριβεί στη Γη-Το σημείο σύγκρουσης