Αναταράξεις στην Ομόνοια, παραιτήσεις από το διοικητικό συμβούλιο!