Αγωνιστές ΕΟΚΑ: Έτσι αποφασίσαμε να ενάγουμε την Βρετανία