3 βραβεία περιβαλλοντικής δράσης στην Hermes Airports

Τρία σημαντικά βραβεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, εξασφάλισε η Hermes Airports στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού για τις «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις». Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και σε αυτόν συμμετείχαν για πρώτη φορά και οργανισμοί από τον ιδιωτικό τομέα. Στην Hermes Airports, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Γενικής Πολιτικής Περιβάλλοντος», «Εσωτερικού Φωτισμού» και «Ενεργειακής Απόδοσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων» αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματική περιβαλλοντική δράση της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων και τις προσπάθειες που κάνει για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Τα βραβεία εκ μέρους της Hermes, παρέλαβε από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Κουγιάλη, ο Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας, Υγείας, και Περιβάλλοντος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Δημητρίου. Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρέδωσε και επισήμως στη Hermes, το πιστοποιητικό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) το οποίο η εταιρεία εξασφάλισε πρόσφατα για το Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από σχετικές διαδικασίες ελέγχου. Η ευρωπαϊκή πιστοποί...